Psicoteràpia

La Psicologia de l’adolescència es refereix als tractaments de la salut mental oferts a pacients menors de 18 anys. Es presta especial atenció als problemes i a les influències que un adolescents pot trobar a les diferents etapes del seu desenvolupament fins a l’edat adulta.

 • Tratorns de conducta
 • Problemes dautoestima
 • Imatge corporal
 • Pors
 • Conductes desafiants
 • Problemes emocionals
 • Bullying i assetjament escolar
 • Adicció a noves tecnologies
Neuropsicologia

La Neuropsicologia infantil i juvenil és la ciència que s’encarrega de l’estudi de la conducta del nen a través del seu cervell.
El cervell d’un nen no és una replica del cervell adult en miniatura, sinó que és un cervell en continuo desenvolupament i subjecte a moltes modificacions i connexions degudes a l’estimulació que li proporciona l’entorn en el qual es desenvolupa.

 • Malformacions cerebrals per alteracions en el desenvolupament cerebral embrionari (Hidrocefàlies,…)
 • Trastorns amb base neurològica amb o sense dany cerebral constatable (TDAH,…)
 • Trastorns amb base neurològica degudes a dany cerebral constatable (TCE, epilèpsia,..)
Grup d'habilitats socials

Les habilitats socials son un conjunt de capacitats que ens permeten executar aquelles conductes apreses que cobreixen les nostres necessitats de comunicació interpersonal i responen a les exigències i demandes de les situacions de forma efectiva.
L'objectiu del taller es proveir als pacients de diferents nocions bàsiques sobre els processos comunicatius i capacitats per a reconèixer, planificar i executar comunicacions de manera eficient d’acord al compliment de propòsits i objectius delimitats.

Reforç escolar

Grup d’adolescents, estudiants de l’ESO, que realitzen 4 hores setmanals de reforç en grups petits (màxim 6).
Es fa seguiment de l’agenda de deures, els controls i es fan reunions amb el tutor de l’aula i/o seguiment conjunt.

Tècniques d'estudi

Tècniques per a millorar l’atenció i memòria.

 • Individual
 • Grupal