Psicoteràpia

La teràpia infantil o psicoteràpia infantil és un tipus d’intervenció terapèutica que te com finalitat potenciar el benestar emocional i social del nen.
S’utilitza el joc com a element clau entre moltes altres tècniques psicològiques; implicant a la família (i en ocasions l’escola) en el procés terapèutic.

 • Problemes d'adaptació
 • Problemes de la son
 • Problemes d'aprenentatge
 • Problemes de conducta
 • TDAH
 • Processos de dol
 • Dificultats emocionals
 • Bullying i assetjament escolar
 • Pors
 • Problemes afectius
 • Control d'esfínters
Neuropsicologia

La Neuropsicologia infantil i juvenil és la ciència que s’encarrega de l’estudi de la conducta del nen a través del seu cervell.
El cervell d’un nen no és una replica del cervell adult en miniatura, sinó que és un cervell en continuo desenvolupament i subjecte a moltes modificacions i connexions degudes a l’estimulació que li proporciona l’entorn en el qual es desenvolupa.

 • Malformacions cerebrals per alteracions en el desenvolupament cerebral embrionari (Hidrocefàlies,…)
 • Trastorns amb base neurològica amb o sense dany cerebral constatable (TDAH,…)
 • Trastorns amb base neurològica degudes a dany cerebral constatable (TCE, epilèpsia,..)
Logopèdia

La logopèdia és la disciplina que engloba l’estudi, prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana.
La nostra premissa principal és rehabilitar, en la mida de lo possible, les funcions alterades i, ajudant-se de les preservades, dotar al nen d'estratègies d’us de les seves habilitats, intentant que aprengui a combinar-les de manera útil i funcional amb vistes al maneig i interacció d’aquestes durant la realització de les activitats de la vida diària.

 • Alteracions del llenguatge (retard, dèficit auditiu, afàsies,…)
 • Alteracions de la parla (mutisme, guegueo,…)
 • Problemes articulatoris (dislàlies, disàrtries,…)
 • Deglució atípica
 • Retard en la lectoescriptura
 • Grup de dislèxia
Aprenentatge escolar

L’aprenentatge és el procés a través del qual es modifiquen i adquereixen habilitats, destreses, coneixements, conductes i valors.

 • Tècniques d'estudi
 • Reforç escolar
 • Dificultats d'aprenentatge
 • Memòria
 • Atenció
 • Velocitat lectora
 • Comprensió lectora
 • Expressió escrita
 • Ortografia
 • Estimulació
Psicomotricitat

La Psicomotricitat es un concepte que engloba la continuació cos-psique del ser humà en relació amb el mon que ens envolta.
Les experiències corporals en interacció amb el mon donen fondament al psiquisme.
Mitjançant la psicomotricitat podem comprendre tot allò que expressa el nen de si mateix, podem comprendre el sentit de les seves conductes.

 • Individual
 • Grupal
Informes

 • Informe psicològic clínic dirigit a la persona consultant amb la finalitat d’orientar pautes de maneig de situacions, oferir un pronòstic, prendre decisions sobre una futura intervenció psicològica, etc.
 • Informe psicològica forense destinat a orientar decisions legals.
 • Informe psicopedagògic dirigit a orientar decisions educatives.
 • Informe neuropsicològic dirigit a comprendre per què un nen està tenint problemes en l’escola o en la seva casa. Això es fa mitjançant l’examen no només de les habilitats acadèmiques, sinó també amb l’examen de totes les habilitats del pensament com la memòria, l’atenció i resolució de problemes, de les habilitats per a les AVD, activitats de la vida quotidiana, etc.

Activitats d'estiu

Durant les vacances escolars dels nens, el centre realitza l’activitat d’Esplai Educatiu.
Es caracteritza per oferir als nens de 3 a 12 anys disfrutar de jocs educatius, jocs cooperatius, manualitats, reforç escolar i activitats als diversos parcs i a la Biblioteca de Ripollet.
Aquesta activitat es realitza de Dilluns a Divendres de les 9 fins a les 13 hores. Hi ha servei de canguratge de 8 a 9 i de 13 a 14 hores.