Les constel·lacions familiars són un tipus de teràpia grupal que serveix per a tractar diversos temes com problemes amb la família, amb la feina, amb la parella, i emocions com l’abandonament, la tristesa, i també malalties.
Quan una persona decideix constel·lar algun problema que la aqueixa, acompanyada d’un constel.lador (terapeuta), ha d’elegir a persones del mateix grup de la teràpia per a que vagin representant als seus familiars i a altres persones importants, i ubicar-los en l’espai a on s’estigui treballant. La ubicació de cadascú dels actors i com ells es sentin, dona a conèixer els llaços invisibles en el sistema familiar de la persona constel.lada. A través de les Lleis que va descobrir Bert Hellinger es dona ordre al sistema familiar.