Sorgeix de la idea de integrar la psicomotricitat amb els aspectes bàsics de logopèdia que permet als nens introduir-se en el aprenentatge de la lectoescriptura.
S’ofereix als nens la possibilitat de vivènciar corporalment la forma de les lletres (amb tot el cos i amb la mà dominant), de associar el so a la grafia corresponent, de potenciar l’aspecte comunicatiu, i al mateix temps, de disfrutar de la pròpia expressió motriu i verbal de forma lúdica i creativa per al nen.
Les activitats de LES LLETRES ES MOUEN van dirigides als nens de P4 i/o P5 que s’inicien en l’aprenentatge de les lletres, ja sigui en lletra de pal com en la lletra lligada. Es realitzen 8 sessions amb cada grup classe.

Sorgeix de la idea de integrar la psicomotricitat amb els aspectes bàsics dels conceptes matemàtics que permeten als nens introduir-se en l’aprenentatge de les matemàtiques.
S’ofereix als nens la possibilitat de vivènciar corporalment les nocions matemàtiques (sumes i restes), d’associar els números a aspectes quotidians diaris, de crear la representació mental dels conceptes matemàtics, de potenciar l’aspecte comunicatiu, i al mateix temps, de disfrutar de la pròpia expressió motriu i verbal de forma lúdica i creativa per al nen.
Les activitats de ELS NÚMEROS ES MOUEN van dirigides als nens de SEGON CURS de PRIMÀRIA per a millorar els conceptes lògics matemàtics necessaris en tota l’etapa escolar. Es realitzen 4 sessions amb cada grup classe.