Taller de memòria

En aquest taller, organitzem activitats encaminades a prevenir l’ envelliment cerebral. Els objectius són:

  • Mantenir el nivell preservat actual de cada pacient.
  • Comprendre el funcionament de la memòria.
  • Re-definir el concepte de memòria en relació al context de vida.
  • Desenvolupar estratègies que possibiliten mantenir una memòria activa.

  • Individual
  • Grupal (màxim 8 persones)
Estimulació cognitiva

Taller pedagògic i dinàmic per a fomentar la activitat neuronal. L’objectiu és mantenir les capacitats a nivell cognitiu i afavorir la interacció social per mitja del treball en grup. La intervenció es porta terme a través de tallers desenvolupats per a mantenir les funcions superiors en el nivell d'acompliment actual de cada pacient (memòria, raonament abstracte, percepció, atenció, orientació, llenguatge, càlcul i funcions executives).