Psicoteràpia

La psicoteràpia per a adults és un procés que s’estableix entre el psicòleg i el seu pacient. A través de la relació que estableixen tots dos i el procés de comunicació que mantenen, el pacient pot restablir el seu benestar i equilibri bio-psico-social.

 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns d’ansietat
 • Processos de dol
 • Problemes de relacions interpersonals
 • Alteracions de la personalitat
 • Trastorns adaptatius
 • Fòbies
 • TOC
 • Assessorament
Neuropsicologia

Estudia la relació entre el cervell i conducta tant en persones sanes com en aquelles que pateixen patologia o dany neurològic, actuant tant en l’avaluació i rehabilitació de cada pacient, així com la prevenció i promoció d’un funcionament físic i mental saludable.
La finalitat de la intervenció neuropsicològica consisteix en proporcionar estratègies compensatòries, mantenir el màxim temps possible funcions preservades, estimular i / o restablir funcions alterades per a aconseguir la màxima autonomia i benestar personal.

 • Trastorns amb base neurològica deguts a dany cerebral constatable (Ictus,TCE, epilèpsia,..)
 • Demències (Alzheimer, Vascular, Pick,…)
 • Alteracions del llenguatge (Afàsia,…)
Logopèdia

La logopèdia per a adults es dirigeix principalment a avaluar i intentar resoldre aquells problemes relacionats amb la comunicació, llenguatge, parla, veu, audició i lectoescriptura. Són moltes i molt variades les patologies que poden donar-se en aquesta població que requereixen de tractament logopèdic: disfonies, disfèmies, problemes de comunicació i llenguatge secundaris a ACV, TCE…, deglució atípica i altres alteracions susceptibles de Teràpia Orofacial i Miofuncional, malalties neuro-degeneratives….